5 Gün Sonra Tamamlanacak! Koç Holding’den Milyarlarca Liralık Ödeme

Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı son aylarda yaşanan talep şokuyla birlikte 9 milyona yaklaşırken, yatırımcıların önemli bir bölümü güçlü ve kurumsal şirketleri tercih ediyor.

Bu doğrultuda talep gören şirketlerin en tepesinde yer alan Koç Holding, 26 Nisan’da yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak temettü ödemelerinin 7.2 milyar TL’yi bulacağı belirtildi.

7.2 MİLYAR TL’LİK ÖDEME YAPILACAK

Kar payı ödemesine ilişkin yapılan detaylı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yönetim Kurulumuzun 20 Mart 2024 tarihli toplantısında; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 72.230.346.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 20.411.523.035 TL cari yıl karı (31.12.2023 tarihli bilançonun VUK’a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde Geçmiş Yıl Kar/Zararları hesabının alt kırılımında takip edilen) bulunduğu görülerek;

i. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmaması; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 20.411.523.035 TL cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 36.455.356.380 TL negatif bakiye verdiği, toplam 56.866.879.415 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 20.411.523.035 TL tutarında net dağıtılabilir karın bulunduğu;

TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolara göre 72.230.346.000 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 245.663.992 TL bağışın eklenmesi ile 72.476.009.992 TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş olup buna göre;

I. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme hükümleri ve Kar Dağıtım Politikasına göre kar dağıtımının;

3.623.800.500 TL Ortaklara birinci temettü,
20.000.000 TL Esas Sözleşmemizin 19/c maddesine göre Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na,
II. 163.106.533 TL Esas Sözleşmemizin 19/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine,
16.663.383.900 TL Ortaklara ikinci temettü
şeklinde gerçekleştirilmesi;

III. Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 20.287.184.400 TL tutarındaki temettünün tamamının nakden ödenmesi;

IV. Ortaklara nakden ödenecek 20.287.184.400 TL temettü, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen 2.163.106.533 TL ve Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na tahsis edilen 20.000.000 TL olmak üzere toplam 22.470.290.933 TL nakit ödemelerin tamamının TFRS’ye göre hesaplanan cari yıl karından karşılanması;

V. VUK’a göre tutulan kayıtlarda ise, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına, toplam 22.470.290.933 TL tutarındaki nakit ödemelerin 20.411.523.035 TL tutarındaki kısmının cari yıl karından, bakiye 2.058.767.898 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,

VI. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %800 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerli pay için 8,00 TL brüt=net nakit temettü; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %800 nispetinde 8,00 TL brüt, %720 nispetinde 7,20 TL net nakit temettü ödenmesi;

VII. TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki bakiye 49.760.055.067 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılması;

VIII. Ödeme tarihinin 24 Nisan 2024 olarak tespit edilmesi; hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x